„Komunikacja bez przemocy – elementy NVC” . Warsztat dla młodzieży

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży zaprasza młodzież łomżyńskich szkół podstawowych i średnich do skorzystania z zajęć profilaktycznych „Komunikacja bez przemocy- elementy NVC.” Spotkanie obejmuje 2 godz. dydaktyczne i prowadzone jest przez pracownika socjalnego/psychologa OIK.

Korzyści dla uczestników warsztatów m.in. : – pogłębienie wiedzy na temat komunikowania się bez przemocy, – ćwiczenie stosowania empatycznej komunikacji, – pogłębianie relacji interpersonalnych w klasie szkolnej, – zwiększanie poziomu wzajemnej akceptacji w grupie, – uzyskanie wiedzy na temat dostępnych form pomocy.

Czas i miejsce spotkań:

Warsztaty odbywają się w szkołach lub w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży. Zainteresowane instytucje prosimy o kontakt z Ośrodkiem pod numerem telefonu: 86 216 98 20 lub na adres e-mail: pomoc@oik.lomza.pl

Projekt realizowany w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 r.

„Pomysł na problem czyli jak sobie poradzić”. Warsztat profilaktyczny dla młodzieży.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży zaprasza młodzież łomżyńskich szkół podstawowych i średnich do skorzystania z zajęć profilaktycznych „Pomysł na problem, czyli jak sobie poradzić”. Spotkanie obejmuje 2 godz. dydaktyczne i prowadzone jest przez pracownika socjalnego/psychologa Ośrodka.

Korzyści dla uczestników warsztatów m.in. : – poszerzenie świadomości w zakresie własnych zasobów i możliwości, – wzmocnienie własnych zasobów w pokonywaniu trudności i w ochronie przed przemocą i uzależnieniami, – pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie radzenia sobie z trudnościami w konstruktywny sposób, – uzyskanie wiedzy na temat dostępnych form pomocy.

Czas i miejsce spotkań:

Warsztaty odbywają się w szkołach lub w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży. Zainteresowane instytucje prosimy o kontakt z Ośrodkiem pod numerem telefonu: 86 216 98 20 lub na adres e-mail: pomoc@oik.lomza.pl

Projekt realizowany w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 r.