Wykład psychologiczny „Rozpoznawanie przemocy w rodzinie i reagowanie na przemoc”

Zapraszamy mieszkańców Łomży na wykład „Rozpoznawanie przemocy w rodzinie i reagowanie na przemoc”. Spotkanie poświęcone będzie prezentacji nowej...

30 października 2019

Wykład psychologiczny „Efektywna komunikacja w rodzinie”

    Zapraszamy mieszkańców Łomży na wykład „Efektywna komunikacja w rodzinie” inspirowany podejściem Pozytywnej Dyscypliny. Spotkanie poś...

24 października 2019

Wykład psychologiczny „Trudne aspekty rodzicielstwa- jak sobie z nimi radzić?”

Zapraszamy mieszkańców Łomży na wykład „Trudne aspekty rodzicielstwa - jak sobie z nimi radzić?” inspirowany podejściem Pozytywnej Dyscypliny. Spotk...

15 października 2019

„Trwa rekrutacja do udziału w Programie Profilaktycznym dla Kobiet”

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży Panie, które nie zetknęły się z przemocą domową do udziału w Programie Profilaktycznym dla Kobiet. Celem Progr...

8 października 2019

„Zapraszamy do udziału w Warsztatach Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 26 września 2019 roku."

Warsztaty umiejętności wychowawczych mają na celu promowanie i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych. Skierowane są do rodziców dzieci w każdym wi...

6 października 2019

Konkurs plastyczny dla dzieci łomżyńskich szkół podstawowych pn.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, realizując Projekt: ”Reagujmy na przemoc 3” w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecz...

5 października 2019

Wykład psychologiczny Reagujmy na przemoc 3"

Zapraszamy mieszkańców Łomży na wykład „ Budowanie osobistej mocy dziecka”, który będzie kontynuacją prezentacji metody pozytywnej dyscypliny - pod...

5 października 2019

Wykład psychologiczny „Rodzicielstwo z pozytywną dyscypliną”

Zapraszamy mieszkańców Łomży na wykład „Rodzicielstwo z pozytywną dyscypliną”, który poświęcony będzie metodzie pozytywnej dyscypliny, opartej n...

2 października 2019

Wykład psychologiczny „Budowanie osobistej mocy dziecka”

Zapraszamy mieszkańców Łomży na wykład „ Budowanie osobistej mocy dziecka”, który będzie kontynuacją prezentacji metody pozytywnej dyscypliny - pod...

21 września 2019

„Zapraszamy do udziału w Warsztatach Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 26 września 2019 roku."

Warsztaty umiejętności wychowawczych mają na celu promowanie i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych. Skierowane są do rodziców dzieci w każdym wi...

9 września 2019

„Zapytanie ofertowe I”

Zamawiający Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Łomży, ul. Wojska Polskiego 161 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówi...

4 sierpnia 2019

„Radzenie sobie z trudnościami wychowawczymi”

W dniu 30.07.2019 r., odbędą się warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, którzy szukają odpowiedzi m.in. na takie pytania jak: „Co mam rob...

15 lipca 2019