„Program profilaktyczny szkoleniowo- wdrożeniowy dla specjalistów Projektu: ” Reagujmy na przemoc 3”

W dniach 13.06-14.06.2019r. w OIK odbyło się szkolenie: ”Doskonalenie kompetencji diagnostyczno- interwencyjnych w zakresie samookaleczeń i zamachów sam...

10 czerwca 2019