Informacja

Informujemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 poradnictwo udzielane przez Ośrodek odbywa si...

29 kwietnia 2020

Prezydent Miasta Łomża, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży i Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży zapraszają na Konferencję naukowo – wdrożeniową: „Rodzina wolna od przemocy”

...

4 grudnia 2019

Wykład psychologiczny „Komunikacja bez przemocy w rodzinie”

Zapraszamy mieszkańców Łomży na wykład „Komunikacja bez przemocy w rodzinie”. Spotkanie poświęcone będzie prezentacji prostych narzędzi, za pomoc...

27 listopada 2019

Wykład „Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie”

     Zapraszamy mieszkańców Łomży na wykład: „Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie”. W trakcie wykładu przedstawione zostaną...

19 listopada 2019

Wykład psychologiczny „Rozpoznawanie przemocy w rodzinie i reagowanie na przemoc”

Zapraszamy mieszkańców Łomży na wykład „Rozpoznawanie przemocy w rodzinie i reagowanie na przemoc”. Spotkanie poświęcone będzie prezentacji nowej...

30 października 2019

Wykład psychologiczny „Efektywna komunikacja w rodzinie”

    Zapraszamy mieszkańców Łomży na wykład „Efektywna komunikacja w rodzinie” inspirowany podejściem Pozytywnej Dyscypliny. Spotkanie poś...

24 października 2019

Wykład psychologiczny „Trudne aspekty rodzicielstwa- jak sobie z nimi radzić?”

Zapraszamy mieszkańców Łomży na wykład „Trudne aspekty rodzicielstwa - jak sobie z nimi radzić?” inspirowany podejściem Pozytywnej Dyscypliny. Spotk...

15 października 2019

„Trwa rekrutacja do udziału w Programie Profilaktycznym dla Kobiet”

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży Panie, które nie zetknęły się z przemocą domową do udziału w Programie Profilaktycznym dla Kobiet. Celem Progr...

8 października 2019

„Zapraszamy do udziału w Warsztatach Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 26 września 2019 roku."

Warsztaty umiejętności wychowawczych mają na celu promowanie i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych. Skierowane są do rodziców dzieci w każdym wi...

6 października 2019

Konkurs plastyczny dla dzieci łomżyńskich szkół podstawowych pn.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, realizując Projekt: ”Reagujmy na przemoc 3” w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecz...

5 października 2019

Wykład psychologiczny Reagujmy na przemoc 3"

Zapraszamy mieszkańców Łomży na wykład „ Budowanie osobistej mocy dziecka”, który będzie kontynuacją prezentacji metody pozytywnej dyscypliny - pod...

5 października 2019

Wykład psychologiczny „Rodzicielstwo z pozytywną dyscypliną”

Zapraszamy mieszkańców Łomży na wykład „Rodzicielstwo z pozytywną dyscypliną”, który poświęcony będzie metodzie pozytywnej dyscypliny, opartej n...

2 października 2019